Bod č. 102.5

Započítanie prijatých žiakov do ZUŠ pri rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.