Bod č. 34

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1208/2010 zo dňa 04. 11. 2010


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.