Bod č. 33

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 114/2007 zo dňa 26. 04. 2007, č. 1210/2010 zo dňa 04. 11. 2010, č. 17/2011 zo dňa 27. 01. 2011, č. 59/2011 zo dňa 31. 03. 2011, č. 102/2011 zo dňa 28. 04. 2011


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.