Bod č. 3

Návrh patronátneho vyhlásenia hlavného mesta SR Bratislavy pre veriteľov spoločnosti Dopravného podniku Bratislava, a. s., v súvislosti s poskytnutím úveru na financovanie modernizácie trolejbusov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.