Bod č. 27

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 134/2011 zo dňa 26. 05. 2011


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.