Bod č. 18

Návrh na schválenie zámeru predaja stavby – garáže v Bratislave, súp. č. 8927, k. ú. Ružinov, na pozemku parc. č. 275/14, formou priameho predaja s cenovou ponukou


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.