BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. o

Odpočet plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených v správe mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy o výsledkoch vykonaných kontrol, číslo uznesenia: 186/1999 časť B zo dňa 2.12.1999


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.