Bod č. n

Informácia o zmene stanov obchodných spoločností Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť a Odvoz a likvidácia odpadu a.s., zrealizovanej na základe časti A. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 237/2015 zo dňa 24.9.2015


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.