Bod č. i

Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy a v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.