Bod č. g

Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.