Bod č. e

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle záverov kontroly č. 5/2014


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.