BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. d

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta 58, Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.