Bod č. c

Informačný materiál o priebežnom plnení opatrení k následnej finančnej kontrole č. 16/2014 dodržiavania VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 14/2012 o dani za ubytovanie


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.