Bod č. 27

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy - prerokované 30.3.2016


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.