Bod č. 22

Informáciu o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Doprava 2014 – 2020 - prerokované 30.3.2016


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.