Bod č. 20

Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave - prerokované 30.3.2016


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.