Bod č. 7.1

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v podbrání objektu Starej radnice pre občianske združenie Inklúzia so sídlom v Bratislave - Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.