Bod č. 5

Návrh na schválenie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do štatutárnych a kontrolných orgánov obchodných spoločností Dopravný podnik Bratislava, a. s., METRO Bratislava, a. s., Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., a Odvoz a likvidácia odpadu, a. s.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.