Bod č. c

Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 105/2023 zo dňa 23.03.2023


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.