Bod č. 50

Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov, Vrakunská cesta, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.