Bod č. 49

Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov, Mlynské luhy, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.