Bod č. 48

Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 253/10, parc. č. 253/11, parc. č. 253/12, v lokalite Záhorská ulica, do správy mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.