Bod č. 46

Návrh na kúpu pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou „Rekonštrukcia cesty na Červený most, úsek Lamačská cesta – Dúbravská“


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.