Bod č. 41

Návrh na schválenie nájmu administratívneho mobilného kontajneru č. 7 v areáli cintorína Vrakuňa, pozemku pod administratívnym mobilným kontajnerom č. 7 v areáli cintorína Vrakuňa, parkovacieho boxu č. 4 v areáli cintorína Vrakuňa formou verejnej obchodnej súťaže a schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.