Bod č. 33

Zmluva o spolupráci medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Mestskou časť Bratislava-Staré Mesto uzatváranej v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.