Bod č. 27

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmluvy o nájme nebytového priestoru v správe Múzea mesta Bratislavy v stavbe so súpisným číslom 577, na Radničnej ul. č. 1 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.