Bod č. 22

Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa uzatvorenia zmluvy o budúcej zámennej zmluve s Bratislavským samosprávnym krajom, k. ú. Nivy, Velehradská ulica


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.