Bod č. 2

Návrh Záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2022 a Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2022


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.