Bod č. 17

Návrh na zrušenie Nadácie Bratislava, založenej dňa 20. 12. 2004, jej vstup do likvidácie a vymenovanie likvidátora


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.