Bod č. 15

Riadne individuálne účtovné závierky za rok 2022 a návrhy na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2022 obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.