Bod č. 12

Návrh dodatku č. 1 k dohode o urovnaní všetkých vzájomných nárokov, práv a pohľadávok, súvisiacich s investičným projektom „RIVERSIDE CITY BRATISLAVA“ (neskôr „River Park II“, v súčasnosti „Nové PKO“) medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavy a spoločnosťou WOAL s.r.o. so sídlom v Bratislave (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE) - Materiál bude prerokovaný o 11:00 h


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.