Bod č. 10

Informácia o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí na zmenu územného plánu pre potencionálnych záujemcov zo súkromného sektora v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.