Bod č. e

Informácia o opatreniach prijatých organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy a obchodnými spoločnosťami s majetkovou účasťou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za účelom odstránenia nedostatkov zistených kontrolou


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.