Bod č. b

Informácia o počte hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2023


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.