Bod č. 6

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2024 z ..../2024, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2023 o dani za ubytovanie


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.