Bod č. 5

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 400/2023 zo dňa 14.12. 2023, ktorým schválilo rozdelenie štátnej dotácie v prípade prijatia finančných prostriedkov od Ministerstva financií Slovenskej republiky na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 705/2023 - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.