Bod č. 48

Informácia o účasti členov – poslancov a neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.