Bod č. 45

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 323/2023 zo dňa 04. 10. 2023, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod objektom Kolískova 1, 1B


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.