Bod č. 38

Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy k stavbe trafostanice v Bratislave, k. ú. Nivy, so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave, pre účely stavby „Rekonštrukcia Haly dielní na Bazovej ulici v Bratislave“


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.