Bod č. 34

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1064/5, Hradná ulica, Ivanovi Minarovičovi a Renáte Minarovičovej, ako majetkovoprávneho usporiadania vzťahu k pozemku pod stavbou


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.