Bod č. 16

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Petržalka, Nové Mesto, Karlova Ves pod kontajnerovými stojiskami


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.