Bod č. 14

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 1043, Balkánska ulica, Štefanovi a Monike Gyöpösovým


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.