Bod č. 4

Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2022, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti MKK Grössling s. r. o.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.