Bod č. 32

Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, Galvaniho ulica, v prospech spoločnosti Ingka Centres Slovensko, s.r.o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.