Bod č. 3

Návrh nového všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. XZ/2023 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v mestskom útulku


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.