Bod č. 2

Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 2023 z rámcovej úverovej zmluvy č. 2019 0529 od Európskej Investičnej banky a zo Zmluvy o účelovom úvere č. 0339/20/80100 od Československej obchodnej banky, a. s. pre hlavné mesto SR Bratislavu


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.