Bod č. 17

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zúženia predmetu nájmu na Radlinského 53 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Základnú umeleckú školu so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.