Bod č. 16

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia predmetu a účelu nájmu nebytových priestorov v budove na Bielej 6 v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.