Bod č. 14

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka pod kontajnerovým stojiskom


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.