Bod č. 13

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny nájmu nehnuteľností na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, v časti nákladov na elektrickú energiu a úpravy nájomného o infláciu, pre mestskú príspevkovú organizáciu Komunálny podnik Bratislavy so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.